Postanowienia wstępne

Witamy na stronie kavaha.pl. Zapraszamy do zakupu Kava oraz innych akcesoriów niezbędnych do przygotowania napoju („Produkty”). Znajdziesz tu także inne nieodpłatne funkcjonalności. Wszystkie usługi świadczymy wyłącznie drogą elektroniczną („Usługi”).

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) stanowi prawnie wiążącą umowę („Umowa”) określającą Twoje prawa i obowiązki, jako klienta sklepu internetowego prowadzonego w domenie kavaha.pl przez Bulago Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-238), UL. DŁUGA 29, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000971211 („Kavaha”)

Przed dokonaniem zakupów zapoznaj się z niniejszym dokumentem, jak również z naszą Polityką prywatności, która reguluje gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych. Twoje dane i niektóre informacje o Tobie podlegają naszej Polityce prywatności. Korzystając z naszych usług wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych informacji.

Korzystanie z kavaha.pl  

1. Klient

Oferowane przez Kavaha Produkty są przeznaczone wyłącznie i dostępne wyłącznie dla osób w wieku co najmniej osiemnastu (18) lat, które mogą dobrowolnie i świadomie zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem („Klient”). Możesz także zamówić Produkty w imieniu firmy, tj. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej („Firma”). W takim przypadku oświadczasz, że jesteś upoważniony do związania Firmy niniejszym Regulaminem. Jeżeli oświadczasz, że jesteś uprawniony do działania w imieniu i na rzecz Firmy, a w rzeczywistości nie masz takiego uprawnienia, będziesz indywidualnie odpowiedzialny za wszystkie działania podjęte w ramach Kavaha. 

2. Kwestie techniczne

W celu korzystania z kavaha.pl, niezbędne jest posiadanie komputera bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji albo podczas składania oferty zakupu.

3. Akceptacja Regulaminu

Warunkiem dostępu i korzystania z Kavaha jest wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności. Zamawiając Produkty potwierdzasz i zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptujesz niniejszego Regulaminu lub nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, nie możesz dokonać zakupu naszych Produktów ani uzyskać dostępu do innych Usług. Jako nasz Klient jesteś zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. Jeśli naruszysz jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, możemy, według własnego uznania, zawiesić lub przerwać świadczenie dla Ciebie Usług.

4. Zmiana Regulaminu 

Zarówno Regulamin, jak i Polityka prywatności mogą ulegać zmianom, np. z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie havaha.pl zmienionego Regulaminu. Do transakcji dokonanych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, zastosowanie mają jego dotychczasowe postanowienia. Dołożymy wszelkich starań, by w przypadku istotnych zmian powiadomić Cię e-mailem lub w inny dostępny sposób, np. powiadomieniem na kavaha.pl. Dalsze korzystanie z naszych Usług po takich zmianach będzie oznaczać, że potwierdzasz zmiany i zgadzasz się na przestrzeganie warunków takich zmian. 

5. Komunikacja elektroniczna 

Świadczymy nasze Usługi wyłącznie drogą elektroniczną. Dlatego korzystając z Kavaha wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną, jak również na to, że umowy i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne do uznania naszej komunikacji za tożsamą z formą pisemną. Będziemy komunikować się z Tobą na różne sposoby, w tym między innymi za pośrednictwem poczty e-mail lub publikując powiadomienia i wiadomości na kavaha.pl.

6. Informacje o zdrowiu 

Produkty dostępne na kavaha.pl nie są przeznaczone do leczenia, łagodzenia ani zapobiegania jakimkolwiek stanom chorobowym, chorobom lub chorobom u ludzi i zwierząt. Podane na kavaha.pl informacje służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie mają zastępować świadomej porady medycznej ani opieki. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią, zażywasz leki lub masz schorzenia, sugerujemy skonsultowanie się z lekarzem przed użyciem Produktów.

Oświadczenia Klienta 

1. Korzystając z Kavaha oświadczasz i zobowiązujesz się, że: 

– masz co najmniej osiemnaście (18) lat i jesteś zdolny zawrzeć prawnie wiążącą umowę,
– podane przez Ciebie w związku z procesem rejestracji dane są prawdziwe, dokładne i aktualne oraz że będziesz je utrzymywać i aktualizować w sposób ciągły i niezwłocznie,
– nie będziesz publikować zniesławiających Kavaha treści ani tworzyć fałszywych lub wprowadzających w błąd recenzji lub postów,
– ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie, jak również za bezpieczeństwo danych dostępowych do Konta (hasło i nazwa użytkownika),
– nie będziesz przenosić praw do konta na inne osoby lub podmioty,
– zachowasz wszystkie Chronione Informacje w ścisłej tajemnicy,
– ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę dostępu do Konta, tak aby inne osoby nie miały dostępu do żadnej chronionej hasłem części,
– niezwłocznie powiadomisz Nas o każdym nieuprawnionym użyciu Twoich Informacji Chronionych lub o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa,
– nie będziesz udostępniać ani zezwalać osobom trzecim na korzystanie z Twojego Konta w Twoim imieniu,
– nie utworzysz więcej niż jednego Konta,
– nie będziesz korzystać z Informacji Chronionych innych osób,
– nie podejmiesz żadnych działań ingerujących w treść kavaha.pl,
– nie będziesz ingerować w żadne procesy, serwery lub sieci obsługujące kavaha.pl ani zakłócać ich pracy,
– nie będziesz używać żadnych zautomatyzowanych lub podobnych środków w celu uzyskania dostępu do zasobów kavaha.pl,
– nie będziesz omijać naszych zabezpieczeń lub środków technicznych, ingerować w funkcje lub narzędzia ani nakładać nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia na infrastrukturę Kavaha,
– nie będziesz kopiować żadnych treści ani aplikacji lub narzędzi Kavaha,
– nie będziesz pomagać żadnej osobie trzeciej w żadnym z ww. postępowaniu,
– twoje Konto nie może być wykorzystywane do prowadzenia działalności komercyjnej,
– działając w imieniu Firmy będziesz posiadać upoważnienie do działania w jej imieniu i na jej rzecz.

2. Jako Nasz Klient, przyjmujesz do wiadomości, że Kavaha może, bez wcześniejszego powiadomienia, natychmiast zawiesić lub zamknąć Twoje Konto. Przyczyna zawieszenia lub wypowiedzenia konta obejmuje między innymi: 

– naruszenie Regulaminu,
– wszelkie próby naruszenia bezpieczeństwa kavaha.pl, Kont lub chronionych treści,
– nieprzewidziane trudności techniczne, elektroniczne, mechaniczne lub inne bądź problemy z bezpieczeństwem,
– brak uiszczenia jakichkolwiek opłat należnych od Ciebie w związku z dostarczonymi Produktami.

Pamiętaj, że Kavaha nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Twojego Konta przez osobę, która w nieuczciwy sposób użyła Twojego loginu i hasła bez Twojej zgody.

Zamawianie Produktów

Informacje zawarte na kavaha.pl stanowią zaproszenie do złożenie przez Ciebie oferty zawarcia Umowy sprzedaży po cenie wskazanej przy każdym z Produktów (są to ceny brutto, a zatem uwzględniające podatek VAT).

1. Złożenie zamówienia

Zamówienie możesz złożyć na kilka sposobów:

a. za pośrednictwem kavaha.pl:

– rejestrując się i zakładając Konto – po zalogowaniu się
lub
– bez rejestracji wysyłając do Nas wiadomość e-mail na adres kontakt@kavaha.pl.

Jeżeli zależy Ci na przyspieszeniu procesu zamówienia oraz jego realizacji, jak również na bieżącej informacji o statusie zamówienia czy historii zakupów na kavaha.pl, zalecamy zarejestrować się i utworzyć indywidualne konto („Konto”). Przyjmujemy zamówienia codziennie 24 godziny na dobę. Produkty, które chcesz zamówić, dodajesz do koszyka. Następnie wskazujesz adres dostawy wraz z podaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu lub logujesz się do swojego Konta, gdzie wszystkie te informacje zostały wskazane podczas rejestracji.

Konieczne jest także wybór:

– rodzaju dostawy – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia i jest uzależniony od wagi zamówionych Produktów; cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszt dostawy zgodnie z wybraną przez Ciebie opcją,
– metody płatności.

Jeżeli nie posiadasz Konta, zostaniesz także poproszony o:

– zatwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptację, chyba że posiadasz Konto i zaakceptowałeś wcześniej treść Regulaminu,
– wyrażenie pozostałych zgód na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji.

Proces składania zamówienia zakończysz użyciem przycisku ,,Składam zamówienie”.

2. Realizacja zamówienia

Rozpoczniemy realizację Twojego zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży Produktów, co każdorazowo nastąpi po:

– potwierdzeniu przyjęcia zamówienia
oraz
– terminowym opłaceniu zamówienia w pełnej wysokości.

Dokładamy starań, by Produkty zostały do Ciebie wysłane w możliwie najkrótszym czasie. W niektórych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania lub odmowy realizacji zamówienia, w szczególności w sytuacji:

– podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności podanych przez Ciebie danych,
– w przypadku gdy Produkt objęty zamówieniem nie jest aktualnie dostępny – w takiej sytuacji możesz całkowicie anulować zamówienie lub zlecić realizację dostępnej części zamówienia,
– adres dostawy nie jest objęty Obszarem usług,
– wskazania jako Adres dostawy inne niż Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej bez jednoczesnego złożenia oświadczenia o akceptacji tego państwa w zakresie posiadania i używania Produktów.

Niezależnie od przyczyny wstrzymania lub odmowy realizacji zamówienia, niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą celem wyjaśnienia.

3. Płatności

Przetwarzanie płatności związanych z zakupionymi na kavaha.pl Produktami jest wykonywane przez pośrednika płatności tj. serwis Tpay.pl, którego operatorem jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Święty Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357. Termin do uiszczenia płatności jest ograniczony i wynosi 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Po tym czasie link umożliwiający dokonanie płatności wygaśnie. Jak wspomniano powyżej, umowę sprzedaży zamówionych Produktów uważać będziemy za zawartą z chwilą terminowego dokonania płatności w pełnej wysokości. Niedokonanie płatności za zamówione Produkty poczytywać będziemy jako rezygnację ze złożonego zamówienia.

4. Dostawa

Kavaha działa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Wyrażając zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, przyjmujesz do wiadomości, że posiadanie, używanie bądź transport Produktów może być nielegalne w Twoim kraju zamieszkania lub kraju, w którym się znajdujesz. Z uwagi na powyższe akceptujemy zamówienia z wybranych lokalizacji. („Obszar usług”). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Obszaru usług w dowolnym momencie.

Jako nasz Klient przyjmujesz na siebie odpowiedzialność za ustalenie czy Produkty mogą być przez Ciebie posiadane i używane w miejscu wskazanym przez Ciebie w zamówieniu jako adres dostawy („Adres dostawy”). Obejmuje to w szczególności formę Produktu, jaką zamierzasz kupić.

Kavaha nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionych Produktów w przypadku:

– podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostawę,
– zatrzymania przesyłki przez organy państwa, w którym znajduje się wskazany przez Ciebie Adres dostawy – z powodu braku możliwości posiadania lub używania zamówionego Produktu wynikającego z obowiązujących w tym państwie przepisów prawa.

Wskazując jako Adres dostawy inne niż Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, oświadczasz i gwarantujesz, że:

– zgodnie z Twoją wiedzą państwo, w którym znajduje się Adres dostawy, akceptuje posiadanie i używanie zamówionego Produktu,
– nie będziesz dochodził względem Kavaha odszkodowania z tytułu niedostarczenia przesyłki z powodu zatrzymania jej przez organy państwa wskazanego jako Adres dostawy – w przypadku niemożliwości posiadania i używania Produktów w tym kraju na podstawie przepisów w nim obowiązujących,
– zobowiązujesz się zwolnić z odpowiedzialności Kavaha z tytułu wszelkich roszczeń, pozwów lub działań wynikających z lub związanych z posiadaniem lub używaniem Produktów lub naruszeniem niniejszego Regulaminu, w tym z wszelkiej odpowiedzialności lub kosztów wynikających z roszczeń, strat, szkód, procesów sądowych, wyroków, kosztów postępowania sądowego i honorariów obsługi prawnej.

Zamówione Produkty wyślemy w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania pełnej kwoty zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na Adres dostawy wraz z dowodem zakupu. 

Jeżeli chcesz otrzymać fakturę, prosimy o przesłanie informacji w tym zakresie na adres: finanse@kavaha.pl. Do jej wystawienia potrzebować będziemy dokładne dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP, numer zamówienia oraz adres korespondencyjny, o ile jest inny niż zamieszkania lub siedziby.

Reklamacje i rozstrzyganie sporów 

W przypadku niezgodności zamówionego produktu z umową bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości, możesz złożyć reklamację – w formie elektronicznej na adres kontakt@kavaha.pl

Reklamacja powinna zawierać Twoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail, dane pozwalające na identyfikację zamówienia (numer i datę zamówienia) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń i wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, poprosimy Cię o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji. Dla zawartej pomiędzy Tobą a Kavaha umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Kavaha na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Kavaha będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 

Jeżeli jesteś konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, masz możliwość skorzystania z:

– pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu (informacje o sposobie rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem https://www.uokik.gov.pl),
– unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/,
– pomocy miejskiego albo powiatowego rzecznika konsumentów, pomocy organizacji konsumenckich, polubownych sądów konsumenckich lub mediacji.

Prawa opisane w niniejszym punkcie są ograniczone wobec Firm.

Odstąpienie od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu możesz złożyć m.in. na formularzu stanowiącym załącznik Regulaminu, który wraz z pouczeniem o przysługujących Tobie prawach załączymy również do przesyłki z zamówionymi Produktami. W przypadku odstąpienia od umowy, dokonujesz zwrotu Produktów, na własny koszt, na adres: Bulago Sp. z o.o., Gostyńska 51, 63-100, Śrem, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.  Zwrotu płatności dokonamy niezwłocznie, najpóźniej po otrzymaniu zwracanych Produktów. Zwracane Produkty nie mogą nosić śladów użytkowania. Jeżeli opakowanie Produktu zostanie otwarte lub w inny sposób naruszone, ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Usługi nieodpłatne

Poza Produktami świadczymy na Twoją rzecz inne usługi, tj. formularz kontaktowy, newsletter oraz możliwość zamieszczania opinii. Usługi te są świadczone nieodpłatnie, każdego dnia. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformujemy Cię w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

1. Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy służy uproszczeniu komunikacji z nami – skorzystaj z niego w przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie Produktów lub innych udostępnionych przez Kavaha usług.

2. Newsletter

W celu otrzymywania Newslettera wystarczy, że wprowadzisz swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu udostępniony formularz. Po przesłaniu wypełnionego formularza, otrzymasz niezwłocznie potwierdzenie zamówienia tej usługi, na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Newsletter przesyłany jest do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Za jego pomocą informujemy Cię o nowych produktach lub usługach. Za każdym razem otrzymasz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter, tj. za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

3. Opinie

Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu Klientom posiadającym Konto, publikacji na kavaha.pl indywidualnych i subiektywnych recenzji i komentarzy dotyczących w szczególności Produktów. Przykładamy ogromna wagę do przesyłanych opinii, przy czym zastrzegamy sobie prawo do usuwania wszelkich treści, które naruszają Regulamin, Politykę prywatności albo zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Z tej usługi, podobnie jak z innych, korzystasz w sposób dowolny – w każdej chwili możesz zaprzestać.

Jesteśmy uprawnieni do zablokowania Tobie dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania na naszą szkodę, w szczególności w przypadku: 

– prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu,
– działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z naszą działalnością,
– działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
– działania na naszą szkodę lub szkodę innych Klientów,
– naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
– gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem naszych zabezpieczeń lub innymi – działaniami hakerskimi.

Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z ww. wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. O zablokowaniu dostępu do usług nieodpłatnych zawiadomimy Cię drogą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Odpowiedzialność w zakresie zamieszczanych treści

Zamieszczając treści oraz udostępniając treści dokonujesz ich dobrowolnego rozpowszechniania. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Kavaha i nie powinny być utożsamiane z naszą działalnością. Nie jesteśmy dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. W przypadku zamieszczania na kavaha.pl lub innych stronach powiązanych, jakichkolwiek treści, oświadczasz, że:

– jesteś uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści,
– umieszczenie oraz udostępnienie przedmiotowych treści, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
– wyrażasz zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz przez nas,
– upoważniasz Kavaha do wykorzystania zamieszczonych przez Ciebie treści nieodpłatnie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
– wyrażasz zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jednocześnie oświadczasz, że masz świadomość, że niedozwolone jest:

– zamieszczanie w ramach korzystania z usług nieodpłatnych, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
– zamieszczanie treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
– zamieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym praw związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mających związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
– zamieszczanie treści posiadających charakter obraźliwy bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, zawierających słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
– działanie pozostające w sprzeczności z interesem Kavaha, tj. Zamieszczanie treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z naszą działalnością; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
– naruszanie w inny sposób postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów, przepisów obowiązującego prawa, norm społecznych.

Kavaha nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia stanowiącego wiarygodną wiadomości o bezprawności zamieszczonych treści lub innych działań związanych. W przypadku otrzymania ww. powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych w ramach korzystania z usług, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na wiarygodnych doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Nie prowadzimy bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

W przypadku zamieszczenia jakichkolwiek treści w ramach naszych usług, udzielasz nam nieodpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na wykorzystanie zamieszczonych treści, w szczególności na publikację treści na kavaha.pl. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:

– publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do treści w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie) a także publiczne wyświetlenie,
– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera oraz wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

Zgłaszanie naruszeń 

Jeżeli uznasz, iż treść publikowana na kavaha.eu narusza czyjeś prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić nas o potencjalnym naruszeniu. Po powzięciu informacji o potencjalnym naruszeniu, podejmujemy niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z kavaha.eu treści będących przyczyną naruszenia.

Własność intelektualna 

Jesteśmy właścicielami bądź posiadaczami licencji do treści umieszczonych na kavaha.eu, w tym między innymi interfejsów wizualnych, funkcji interaktywnych, grafiki, projektu, kompilacji, w tym między innymi kompilacji treści, kodu komputerowego, produktów, oprogramowania, danych, danych zbiorczych oraz wszystkich innych elementów strony, z wyłączeniem treści, które publikujesz w ramach opinii oraz materiałów stron trzecich. Jesteśmy również właścicielami bądź posiadaczami licencji do praw autorskich, znaków towarowych, nazw handlowych, tajemnic handlowych i innych praw związanych z Kavaha.

Aby uniknąć wątpliwości, należące do nas prawa własności intelektualnej obejmują wszystkie dane, także generowane w ramach Usług, w tym wprowadzane przez Ciebie. W związku z tym nie możesz używać, modyfikować, kopiować, sprzedawać, manipulować, ponownie publikować, pobierać, publikować, przesyłać, usuwać, odtwarzać, rozprowadzać, tworzyć prac pochodnych lub adaptacji, publicznie wyświetlać lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać jakichkolwiek treści Kavaha, w całości lub w części, chyba że otrzymasz od nas wyraźne upoważnienie na piśmie. 

Przepisy końcowe

Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie https://kavaha.pl/regulamin. Regulamin stanowi integralną część zawieranej z Tobą umowy. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.